Không có dữ liệu (Do bạn chưa lập báo cáo).
HelpĐÓNG LẠI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SO SÁNH GIÁ

--------------------------------------------------------------------------

 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Hệ thống cho phép chúng ta lựa chọn một hay nhiều sản phẩm để so sánh giá. Mặc định nếu không chọn sản phẩm nào hệ thống sẽ lấy tất cả các sản phẩm đã thu thập được trong ngày để so sánh và hiển thị lên báo cáo.

Để chọn sản phẩm chúng ta có thể thực hiện như sau:

  1. Click nút chọn sản phẩm sẽ hiển thị màn hình chọn sản phẩm.
  2. Nhập vào tên sản phẩm cần so sánh vào ô “Chọn sản phẩm”. Lưu ý tên sản phẩm ở mỗi nơi bán là khác nhau nên để chính xác bạn có thể nhập vào model của sản phẩm.
  3. Khi số lượng ký tự mà bạn nhập vào >=3 hệ thống sẽ tìm trong hệ thống và hiển thị lên danh sách 10 sản phẩm gần giống với tên bạn nhập vào nhất.
  4. Trên danh sách sản phẩm hiển thị bạn có thể dùng chuột click vào tên sản phẩm, hoặc phím enter để chọn.
  5. Sản phẩm sau khi được chọn sẽ được đưa vào danh sách với check chọn (đã tick).
  6. Bạn có thể bỏ sản phẩm đã chọn bằng cách click chuột bỏ tick vào sản phẩm đó.
  7. Bạn có thể thực hiện lại bước 2 đến bước 6 để chọn nhiều sản phẩm.
  8. Sau khi chọn xong click nút “Áp dụng” để đóng cửa sổ chọn sản phẩm lại.

 

 

 

II. HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO